Přednášející minulého ročníku

9/2017

Jiří Suchý

Jiří Suchý

Jak předejít konfliktům

Expert na týmovou práci ve výrobních společnostech

PhDr. Jiří Suchý je absolventem Pedagogické fakulty University Karlovy Praha, rigorózní řízení pedagogická psychologie. V průběhu svého života působil  ve vysokých řídících funkcích v učňovském školství. Později pracoval jako vedoucí manažerské přípravy ve Škodě Auto, a.s. Zde se angažoval zároveň jako kouč, lektor, moderátor. Od roku 1999 se věnuje samostatné podnikatelské činnosti v rámci své firmy SERVIS v oblasti přípravy manažerů a podnikatelů. Jako externí kouč poskytoval své služby například pro firmy Aero Vodochody, Preciosa Liberec, Grammer Dolní Kralovice, Nemocnice Jablonec n. Nisou,  Johnson Controls Strakonice, Treves Slovakia, Velká Lomnice a  Ammeraal Beltech Jihlava. Za 20 let práce jako kouč a moderátor workshopů věnoval této činnosti celkem 2 000 koučovacích dnů. Věnuje se i životnímu koučování, ale těžiště jeho práce je ve skupinovém a individuálním koučování ve výrobních firmách a dalších organizacích. Je členem redakční rady časopisu Úspěch a spoluautorem čtyř dosud vydaných knih v Gradě Publishing. Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v ČR a SR.

Ida Nevřelová

Ida Nevřelová

Řešení zátěžových situací na pracovišti

Mediátor

Jsem právnička, kterou bavilo a baví účastnit se jednání a vyjednávání a pozorovat, jak to celé probíhá, jak reagují strany, co je k tomu motivuje. V průběhu své více jak dvacetileté praxe jsem se účastnila řady sporů jako právní zástupce na té či oné straně, sama jsem byla součástí vyhrocené konfliktní situace jako svědek a přímý účastník.

Zavedení mediace do českého právního řádu mi umožnilo věnovat se vyjednávání na plný úvazek. Jsem průvodcem lidí různými konflikty, kde se snažím jim zprostředkovat pochopení druhé strany, přestože se to na začátku jeví jako nemožné, nalézt jejich skryté společné zájmy, o kterých pochybují, že vůbec existují a nakonec dojít k řešení, které vymysleli oni sami, vyhovuje jim a přetrvává.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzita Karlovy, dlouhou řadu let jsem působila v mezinárodních finančních institucích, od roku 2013 se věnuji mediaci a vyjednávání.

Monika Charvátová

Monika Charvátová

HR partnering

HR partnerka
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Absolventka České zemědělské univerzity v Praze působí v TPCA od roku 2004. Nejprve nastoupila jako asistentka pro oddělení finální montáže, logistiky a lakovny a následně se stala specilistkou oddělení finální montáže. Po mateřské a rodičovské dovolené se do firmy vrátila do oddělení lidských zdrojů, kde byla nejprve area specialistou a posléze HR partnerkou pro lisovnu, svařovnu a nyní  lakovnu. Na starosti má mimo jiné zaměstnanecké průzkumy a také kontakt s odborovými organizacemi působícími v TPCA. Před mateřskou dovolenou byla rovněž firemním ombudsmanem pro zaměstnance.

Jaromír Andrés

Jaromír Andrés

HR partnering

LinkedIn HR business partner
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

V TPCA od roku 2004; jeden z prvních HR area specialistů, jejichž role se v roce 2014 změnila na HR partnery. Absolvoval také stáže v Toyota Motor Manufacturing Poland a evropské centrále Toyota Motor Europe v Bruselu. V rámci oddělení Lidských zdrojů TPCA měl v průběhu své pracovní kariéry dále na starost například spolupráci s odbory a kolektivní vyjednávání, zaměstnanecký průzkum a další témata.

Petr Sodomka

Petr Sodomka

HR partnering

LinkedIn Manažer Finální montáže
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Petr Sodomka nastoupil do TPCA  v roce 2003 do oddělení Řízení výroby, kde měl na starosti interní a externí logistiku. Po čtyřech letech “přestoupil” do oddělení lidských zdrojů, kde byl nejdříve specialistou a poté manažerem oddělení Rozvoje lidských zdrojů. Od roku 2010 si vyzkoušel další manažerskou roli v administrativě na pozici manažera oddělení Vztahů se zaměstnanci a od roku 2015 působí jako manažer výrobního oddělení Finální montáže.

Tomáš Řehák

Tomáš Řehák

Agenturní zaměstnanci - jací jsou?

Manažer náboru
ManpowerGroup

Tomáš Řehák pracuje v ManpowerGroup od r. 2014. Má na starosti nábory nových zaměstnanců do výrobních společností zejména z oblasti automotive. Jeho tým je odpovědný za celý náborový proces od oslovení kandidátů až po nástup na pracoviště klienta. V rámci životního cyklu zaměstnanců se zabývá měřením spokojenosti pracovníků a navrhuje kroky vedoucí ke zlepšení.